Hoe verloopt het process in grote lijnen

Gesprek

Iedere migratie begint met een gesprek. In het eerste gesprek bespreken we uw eisen, wensen en de mogelijkheden in relatie tot uw huidige website.

Offerte

Na het eerder genoemde gesprek volgt een, vanzelfsprekend vrijblijvende, offerte. Deze beschrijft de opdracht, vergoeding en duur van de overeenkomst in detail. Vaak herhalen stap 1 en 2 zich nog een keer omdat nieuwe inzichten tijdens het eerste gesprek zijn ontstaan.

Bouw

WordPress websites worden in een eigen hosting omgeving gebouwd. Tijdens de bouw kan de opdrachtgever op verschillende momenten online meekijken naar de tussenresultaten. Niet alleen geeft het meekijken de opdrachtgever een beter idee van het eindresultaat. Het is daardoor ook vaak nog mogelijk om zonder meerkosten tussentijdse aanpassingen te maken.

Pre-productie test / finale aanpassingen

De pre-productie test is de formele functionaliteit test voor de verhuizing van de nieuwe website naar productie. Het gebruikte ontwikkel process, met doorlopende testen tijdens ontwikkeling, lijkt deze stap tot een wat formele stap te maken. Echter, op dit moment in het process zijn voor het eerst de optimalisatie- en beveiligingssoftware volledig aangezet en alle “hardening” (veiligheid) instellingen aangezet. En als laatste maar niet minste blijkt deze stap nog steeds zeer waardevol om de laatste puntjes op de i te zetten.

Productie

De verhuizing naar de productie omgeving. HET moment, afhankelijk van de bestaande en gewenste nieuwe situatie wordt de technisch meest geschikte methode gekozen.

Acceptatie

De acceptatie test is de laatste stap in het ontwikkel traject. Deze test bestaat uit een finale “walk-through” van alle functionaliteiten in de productie omgeving. Het resultaat is een acceptatie rapport dat opdrachtgever en -nemer tekenen.  Na deze stap volgt de overdracht aan de opdrachtgever.

Overdracht

De volgende stap na de hiervoor beschreven acceptatie test is de overdracht van de website aan de opdrachtgever. De overdracht gebeurt door middel van een Overdracht Document. Dit document bevat alle technische informatie m.b.t. de nieuwe website. Hiermee kan de opdrachtgever de website zelf beheren of het beheer uitbesteden.

Beheer

Nu de website in productie is moet deze beheerd worden.

In grote lijnen zijn er twee vormen van beheer:

1) repetitief technisch operationeel beheer, denk hierbij aan backups maken / controleren, software updates doorvoeren, (security) logs checken etc. en

2) ad-hoc functioneel / content beheer, denk hierbij aan content (teksten, foto’s etc.) up-to-date houden, maar ook het doorvoeren van kleine en grote technische wijzigingen aan de website vallen onder het ad-hoc beheer.

U kunt één of beide vormen van beheer zelf doen dan wel uitbesteden.

Wilt u het beheer van uw (huidige) WordPress website uitbesteden? Neem dan eens contact op voor een gesprek over de mogelijkheden.