Indien gewenst kunt u de privacy verklaring ook downloaden.

Privacy verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u hoe RM webdevelopment met uw persoonsgegevens omgaat.  Er wordt uitgelegd welke gegevens opgeslagen worden, voor welke doelen de gegevens gebruikt worden, welke rechten u heeft m.b.t. uw gegevens en hoe u gebruik kan maken van die rechten.

 

Doel van de gegevens opslag

Uw gegevens kunnen om twee redenen worden opgeslagen:

  1. U neemt contact op met RM webdevelopment. Dit kan zijn via het contact formulier op de website rm-webdevelopment.nl, u verstuurt een e-mail naar info@rm-webdevelopment.nl of u neemt telefonisch contact op.
  2. U verstrekt RM webdevelopment een opdracht.

 

Contact, in dit geval worden uw naam, e-mail adres en, indien opgegeven, uw telefoonnummer opgeslagen. De opgeslagen gegeven worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen met betrekking tot het onderwerp waarover u contact opgenomen heeft. Uw gegevens worden niet met derde partijen gedeeld of voor enig ander doel gebruikt.

Opdracht, in dit geval worden uw naam, adres, telefoon, e-mail adres opgeslagen alsmede gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan uw KvK nummer en bedrijfsgegevens voor het bestellen van een hostingpakket of domeinnaam.

RM webdevelopment verstrekt uitsluitend niet openbare gegevens van opdrachtgevers aan derden als daar 1) een wettelijke plicht voor bestaat of 2) wanneer noodzakelijk in het kader van de uitvoering van enig aspect van de opdracht.

Uw gegevens worden niet voor enig ander doel gebruikt of gedeeld dan hierboven beschreven.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inzage van uw gegevens zoals opgeslagen bij RM webdevelopment.

Kloppen uw gegevens niet, of zijn ze veranderd? U kunt gebruik maken van uw recht op rectificatie.

Ook kan u gebruik maken van uw recht op wissen van gegevens wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens opgeslagen blijven bij RM
webdevelopment.

 

Hoe maakt u gebruik van uw rechten

Verzoeken tot inzage, rectificatie of wissen dient u in door een e-mail met uw verzoek te sturen aan info@rm-webdevelopment.nl.

Verstuurt u een verzoek vanaf een ander e-mail adres dan bekend bij RM webdevelopment? Dan dient u een kopie id-bewijs mee te sturen. Dit om te voorkomen dat anderen uw gegevens kunnen inzien of wijzigen. Bij voorkeur zijn de pasfoto, nummers onderaan het paspoort of het id-bewijsnummer en BSN van uw ID onleesbaar gemaakt.

 

RM webdevelopment wijzigt of verwijdert uw gegevens binnen een maand. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien eventuele wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn.